Toimihenkilöt

 

Puheenjohtaja
Tanja Lepistö
0500 521 598

Rahastonhoitaja
Jorma Kyttälä
050 4542463

Galleria ja webmaster

Naantalin Seudun Valokuvaajat NaSeVa ry Rekisteriseloste

Yhdistyksemme jäsenyyden edellytyksenä on, että jäsen on maksanut vuosikokouksen päätösten ja yhdistyksen sääntöjen mukaisen jäsenmaksun. Jäsenmaksua vastaan jäsen on äänivaltainen yhdistyksen kokouksissa, voi vastaanottaa jäsenkirjeitä, osallistua yhdistyksen järjestämään toimintaan ja saa mahdollisia jäsenalennuksia fotoliikkeisiin.

Yhdistys kerää jäseneksi liittyviltä henkilötietoja voidakseen ylläpitää ajantasaista rekisteriä jäsenistään ja seurata jäsenmaksutilannetta jäsenkohtaisesti. Henkilötiedot kysytään henkilöiltä itseltään jäseneksi liityttäessä.

Kerättävät henkilötiedot ovat:
- henkilön etu- ja sukunimi
- postiosoite
- puhelinnumero
- mahdollinen sähköpostiosoite

Henkilötietoihin on pääsy vain jäsenrekisterin ylläpitäjällä (rahastonhoitajalla), toiminnantarkastajilla ja hallituksella omien tehtäviensä hoitamiseksi.
Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä ja saadut luottamukselliset tiedot pidetään salassa. Sähköiset henkilötiedot suojataan asianmukaisesti ja paperiset asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa.

Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille.

Toimintakertomus 2017

Yhdistyksen hallituksessa ovat toimineet : Juha Haanpää, Jari Hakala, Raija Kyttälä, Tanja Lepistö ja Tapani Niittyaro, sekä Arja Karvonen ja Jouko Sjöberg varajäseninä. Rahastonhoitajana oli edelleen Jorma Kyttälä sekä puheenjohtajana Kyösti Pitkänen.

Näyttelytoiminta:

Suomen luonnosta löytyy… valokuvanäyttely Naantalin kaupungin pääkirjaston näyttelytilassa 01-30.09.2017, Rymättylän kirjaston näyttelytilassa 2-31.10.2017 ja Raision kaupunginkirjaston musiikki/taideosaston tiloissa 1-30.11.2017. Näyttelyyn otti osaa kolmetoista yhdistyksen jäsentä 33 teoksella.

Näyttelyvitriinissä oli aiheena ”Kuvia Suomestani”, liittyen Suomi-100 ja Naseva-60 teemaan. Esille asettajina oli 14 jäsentä. Syyskuun ajan vitriinissä oli Nasevan hallussa olevia Naantalin näppäilijöiden aikaisia historiallisia kuvia.

Kuvausmatkoja on tehty erilaisissa kokoonpanoissa vuoden aikana, mm Ahvenanmaalle ja Pohtiolammelle. Naantalin tapahtumia taltioitiin juhlavuoden aikana.

Omien kuvien katseluilta Kesti-Maarian tiloissa oli 26.11.2017, kuvatarjonta oli monipuolista. Kuvien valintatilaisuuteen on kokoonnuttu kahdesti (näyttelykuvat ja historiakuvat).

Kuvausapua annettu mm Naantalin eläkeläisille.

Lohjan kameraseuran vierailu siirtyi toiselle toimintavuodella.

Yhdistyksen 60-vuotisjuhlaa vietettiin 19.11.2017 ravintola Hasta la Pastassa vanhoja muistellen ja uutta toimintaa suunnitellen.

Nasevan nettisivuja www.naseva.com ja Suomi-100 ja Naseva-60 sivustoa on ylläpitänyt ja kehittänyt Jari Hakala.

Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana kaksi kertaa.

Jäsenkirjeitä on lähetetty neljä kertaa.

Hallitus